Privacy

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop ATG omgaat met persoons­gegevens. Zo wordt uitgelegd waar persoonsgegevens opgeslagen worden en voor welke doelen deze persoonsgegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook uw rechten met betrekking tot de opgeslagen persoonsgegevens en hoe u gebruik kunt maken van uw rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de privacyverklaring periodiek te raadplegen.

AVG en privacy

In deze privacyverklaring sluit ATG aan bij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat is een nieuwe Europese wet over gegevensbescherming en privacy. Deze wet is van kracht vanaf 25 mei 2018 en heeft betrekking op alle persoonsgegevens die behandeld worden binnen de grenzen van de Europese Unie, en op alle persoonsgegevens die gekoppeld zijn aan individuen in de Europese Unie. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft tot doel eenheid de bescherming van persoonsgegevens in de Europese Unie te versterken. Dat betekent dat de controle over persoonsgegevens verscherpt wordt en dat bedrijven in de Europese Unie meer richtlijnen krijgen met betrekking tot het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens.

Wat doet ATG met uw persoonsgegevens?

ATG gaat zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ook die van u. Dat betekent dat ATG persoonsgegevens op een zorgvuldige manier verzamelt, waarbij uw privacy altijd voorop staat. Bovendien gebruikt ATG persoonsgegevens uitsluitend voor de dagelijkse en noodzakelijke bedrijfsvoering en de communicatie naar onze klanten en relaties. Uiteindelijk verzamelt ATG persoonsgegevens met de volgende doelen:

 • Het beheren van onze klantendatabase.
 • Het versturen van nieuwsbrieven per email.
 • Het beantwoorden van vragen over CE en documentatie.

Heeft u vragen hierover, neem dan gerust contact met ATG op!

 • ATG Safety & Training B.V.
 • info@atgdocumentatie.nl | 074 – 711 34 43
 • Welbergweg 11-13 | 7556 PE | Hengelo (O)
 • BTW NL8126.93.048.B01 | KvK 08130906

Het beheren van onze klantendatabase

Als ATG met u in contact komt of werkzaamheden voor u uitvoert, slaat ATG de relevante persoonsgegevens op om u per e-mail of telefonisch te kunnen benaderen, bijvoorbeeld om een offerte te sturen, een afspraak te maken en u te factureren voor de geleverde werkzaamheden. Hierbij verzamelt ATG de benodigde bedrijfs-, contact- en projectgegevens.

Het versturen van nieuwsbrieven per email

Af en toe, en zeker niet te vaak, stuurt ATG aan haar klanten en relaties een nieuwsbrief per email. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Hiervoor gebruikt ATG de bedrijfs-, contact- en projectgegevens uit de klantendatabase om de betreffende klanten en relaties per email te kunnen benaderen. Indien de betreffende klanten en relaties deze nieuwsbrieven niet wensen te ontvangen, hebben zij altijd de mogelijkheid zich af te melden voor volgende nieuwsbrieven door middel van een unsubscribe-link.

Het beantwoorden van vragen over CE of documentatie

Als u ATG per email, telefonisch of via het contactformulier op de website benaderd heeft, met een vraag over CE of documentatie, slaat ATG de relevante persoonsgegevens op om u per e-mail of telefonisch te kunnen benaderen voor het beantwoorden van uw vraag of vragen. Hiervoor gebruikt ATG de bedrijfs-, contact- en projectgegevens uit de klantendatabase van de betreffende klanten en relaties, of de door u ingevoerde persoonsgegevens in uw eigen email of via het contactformulier op onze website, waarbij u ATG toestemming moet geven u te mogen benaderen.

Welke persoonsgegevens verzamelt ATG?

ATG gaat zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ook die van u. Dat betekent dat ATG persoonsgegevens op een zorgvuldige manier verzamelt, waarbij uw privacy altijd voorop staat. Bovendien gebruikt ATG persoonsgegevens uitsluitend voor de dagelijkse en noodzakelijke bedrijfsvoering en de communicatie naar onze klanten en relaties. Naast de vraag wat ATG met de persoonsgegevens doet, wil ATG u ook graag vertellen welke persoonsgegevens ATG van u verzamelt. Hierbij gaat het om de volgende persoonsgegevens:

 • Naam.
 • Bedrijfsnaam.
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s).
 • Emailadres.
 • Websiteadres.

Zoals eerder gezegd slaat ATG uw persoonsgegevens op in een klantendatabase. Wellicht ten overvloede, maar dit is uiteraard een goed beveiligde klantendatabase.

Heeft u vragen hierover, neem dan gerust contact met ATG op!

 • ATG Safety & Training B.V.
 • info@atgdocumentatie.nl | 074 – 711 34 43
 • Welbergweg 11-13 | 7556 PE | Hengelo (O)
 • BTW NL8126.93.048.B01 | KvK 08130906

Hoe lang slaat ATG persoonsgegevens op?

ATG slaat persoonsgegevens voor langere tijd op in een klantendatabase, maar nooit langer dan nodig is voor de dagelijkse en noodzakelijke bedrijfsvoering en de communicatie naar onze klanten en relaties. Indien u uw persoonsgegevens wilt laten verwijderen uit onze klantendatabase, dan kun u uw persoonsgegevens laten uitschrijven door contact met ATG op te nemen. Dat is mogelijk door een email te sturen naar info@atgdocumentatie.nl of telefonisch contact met ATG op te nemen via ons telefoonnummer 074 – 711 34 43.

Wie verwerken uw persoonsgegevens?

Indien u per email, telefonisch of via het contactformulier op de website contact heeft met ATG, of gewoon de website bezoekt, dan worden bepaalde gegevens automatisch ontvangen en verwerkt door externe partijen. Zo loopt de telefooncentrale via Telecom Services Oost. Zodra u met ATG belt, wordt uw telefoonnummer automatisch opgeslagen in een database. Verder wordt het emailverkeer gehost bij Microsoft Office 365 en het websiteverkeer bij Hostnet. Zodra u met ATG emailt, worden deze emails opgeslagen op de server van Microsoft Office 365. En zodra u de website van ATG bezoekt, dan wel ook  via het contactformulier op de website contact invult, dan worden het IP-adres en de eigen ingevulde persoonsgegevens opgeslagen op de server van Hostnet. In alle gevallen worden bovengenoemde persoonsgegevens tijdelijk opgeslagen; tot maximaal 2 jaar.

Hoe beveiligt ATG uw persoonsgegevens?

ATG gaat zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens. Om deze reden heeft ATG geen fysieke kopieën van uw persoonsgegevens. Alle persoonsgegevens worden opgeslagen in de reeds genoemde systemen: onze klantendatabase, onze emailserver en onze websiteserver. De persoonsgegevens die door ATG of door eerdergenoemde externe partijen worden verwerkt, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande systemen en bovendien beveiligd met een wachtwoord. Daarbovenop zijn ook alle computers waarmee de persoonsgegevens toegankelijk zijn beveiligd met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot de persoonsgegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde computers. Verder is het bezoek van onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat de verbinding met de website van ATG privé is. Zie daarvoor het groene slotje voor de URL.

Wilt u uw persoonsgegevens inzien of wijzigen?

ATG beschouwt uw persoonsgegevens uiteraard als uw eigen bezit. Dat houdt in dat u te allen tijd recht heeft uw eigen persoonsgegevens in te zien, op te vragen of te wijzigen. Dat is mogelijk door een email te sturen naar info@atgdocumentatie.nl of telefonisch contact met ATG op te nemen via ons telefoonnummer 074 – 711 34 43. Het kan ook voorkomen dat u uw persoonsgegevens niet langer opgeslagen wilt laten liggen. Dan heeft u het recht uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Ook daarvoor kunt u ATG per email of telefonisch benaderen. Indien nodig, kan ATG u daarvoor verzoeken u te legitimeren. Hiervoor dient u ATG dan een kopie van uw ID-kaart, paspoort of rijbewijs in te sturen.