Handleidingen

Snel aan de slag met onze handleidingen

Bruikbare handleidingen

ATG is specialist in het schrijven van direct bruikbare, actiegerichte handleidingen.

Ons team van technisch schrijvers weet uw complexe machineprocessen vast te leggen in goed leesbare bedienings- en onderhouds-instructies waarmee operators en onderhoudsmonteurs snel, goed en veilig mee aan de slag kunnen. Anders gezegd, ATG schrijft handleidingen die to-the-point uitleggen hoe een machine werkt, hoe deze bediend moet worden en hoe deze onderhouden moet worden, zonder omslachtige uiteenzettingen.

Verplichte CE-handleidingen

Naast het belang van handleidingen zijn ze bij machines en apparaten ook verplicht.

Alle machines binnen de Europese Unie moeten voldoen aan de fundamentele veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van de Machinerichtlijn (2006/42/EG). Deze voorschriften gelden voor alle nieuwe machines die binnen de Europese Unie worden verkocht of in werking worden gesteld. In het verlengde daarvan moeten deze machines verplicht geleverd worden met een CE-handleiding voor de gebruiker.

Ons team van technisch schrijvers weet exact aan welke normen (Nederlandse Norm NEN 5509) zo’n CE-handleiding moet voldoen. Zo vindt u alle vereiste informatie terug om uw machine op veilige wijze te kunnen bedienen én onderhouden. Daarbij horen ook alle aanwezige gevaren en de belangrijkste veiligheidsrisico’s.

De volgende rubrieken maken standaard deel uit van onze CE-handleidingen:

  • Belangrijke veiligheidsvoorschriften
  • Een product- en machinebeschrijving
  • Een overzicht van alle bedieningsmiddelen
  • De wijze waarop de machine gestart en gestopt moet worden
  • De werking van de HMI-software (Human Machine Interface)
  • Voorkomende machinestoringen en het verhelpen van deze storingen
  • Het (eventueel) omstellen van de machine naar een ander producttype
  • Het schoonhouden en onderhouden volgens de onderhoudsvoorschriften
  • De wijze waarop de machine getransporteerd en afgedankt moet worden
Terug naar documentatie