Welke richtlijnen zijn van toepassing op een machine?

Alle op de machine van toepassing zijnde richtlijnen zijn van toepassing.

Ten eerste is uiteraard de Machinerichtlijn op alle machines van toepassing. Daarnaast zijn er nog diverse andere richtlijnen zoals onder andere de Laagspanningsrichtlijn, de EMC-richtlijn en de ATEX-richtlijn. Maar ook voor bijvoorbeeld liften, speelgoed, pleziervaartuigen en medische hulpmiddelen zijn er aparte Europese richtlijnen.

Naast de Machinerichtlijn is zeer waarschijnlijk ook de Laagspanningsrichtlijn van toepassing. Met betrekking tot de elektrische veiligheid wordt er vanuit de Machinerichtlijn verwezen naar de Laagspanningsrichtlijn. Tenzij er geen gebruik wordt gemaakt van elektriciteit in de machine zal de Laagspanningsrichtlijn dus van toepassing zijn.

Extra Noot ! Het is niet toegestaan om op de EG-verklaring de Laagspanningsrichtlijn te vermelden. Echter, alle overige richtlijnen die naast de Machinerichtlijn van toepassing zijn op de machine moeten wel vermeld worden.

Welke overige richtlijnen, naast de Machinerichtlijn, aanvullend van toepassing zijn op een machine is afhankelijk van het uiteindelijke gebruik en de onderdelen waaruit de machine opgebouwd is:

  • De EMC-richtlijn.
    • Is ook van toepassing op een machine die andere apparaten kan storen of zelf verstoord kan worden.
  • De ATEX-richtlijn.
    • Is ook van toepassing op een machine die in een omgeving met ontploffingsgevaar gebruikt wordt.
  • De richtlijn Drukapparatuur of de richtlijn Eenvoudige Drukvaten.
    • Is eventueel van toepassing op een machine waarin gewerkt wordt met hydrauliek of pneumatiek.

Een overzicht van overige richtlijnen die op machines van toepassing zouden kunnen zijn is te vinden in paragrafen 90 en 91 van de “Gids voor de Toepassing van de Machinerichtlijn”. Daarnaast wordt in Artikel 1 van alle Europese richtlijnen altijd het toepassingsgebied van de Europese richtlijnen omschreven. Bovendien worden ook de uitzonderingen omschreven wanneer  Europese richtlijnen niet van toepassing zijn. Ga op basis hiervan altijd na of de Europese richtlijnen aanvullend op de Machinerichtlijn van toepassing zijn of dat de Europese richtlijnen elkaar wellicht uitsluiten en slechts één van beide toegepast moet worden.

Bron: Richtlijn 2006/42/EG – Artikel 3 – Bijzondere richtlijnen // Gids voor de toepassing van Machinerichtlijn 2006/42/EG – 2de uitgave – juni 2010

Terug naar Kennisbank Richtlijnen