Welke documentatie moet er op de werkvloer aanwezig zijn?

Alle documentatie om veilig te kunnen werken moet op de werkvloer aanwezig zijn.

Volgens de Arbowet moeten bedrijven hun personeel een goede, veilige en gezonde werkomgeving bieden om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Bedrijven dienen daarom veiligheidsverhogende maatregelen te nemen om ongevallen te voorkomen, persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) te verschaffen om hun personeel te beschermen tegen de aanwezige gevaren in de werkomgeving, enzovoorts. In het verlengde daarvan dragen bedrijven ook de verantwoordelijkheid hun personeel voldoende te instrueren hoe iedereen veilig kan werken. Met ander woorden, zeker bedrijven waar gewerkt wordt met machines moeten alle documentatie (en niet alléén de CE-handleiding van de betreffende machines) verzorgen die nodig is om veilig te kunnen werken.

Extra Noot ! De aanwezigheid van een CE-handleiding alleen is niet voldoende. Dat is volgens de Machinerichtlijn een verplichting voor de fabrikant van de machine. Echter, bedrijven hebben te maken met het Arbeidsmiddelenbesluit, waarbij deze bedrijven de verplichting hebben hun personeel een goede, veilige en gezonde werkomgeving te bieden om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Wat betreft de documentatie betekent dat in de praktijk, dat er aanvullende werkinstructies en opleidingsmateriaal aanwezig moeten zijn om te waarborgen dat iedereen veilig kan werken.

Afhankelijk van de werkzaamheden binnen bedrijven verschilt de aard en omvang van de noodzakelijke documentatie. Maar zeker bij bedrijven waar gewerkt wordt met machines, en machineveiligheid dus een belangrijk issue is, dient documentatie in de vorm van veiligheidsinstructies, service- en onderhoudsinstructies, maar ook LOTO-procedures aanwezig te zijn. Overigens geldt in alle gevallen dat deze documentatie begrijpelijk en afgestemd is op de taak, de werkpraktijk en het kennis- en vaardigheidsniveau van het personeel in kwestie.

Bron: Richtlijn 2006/42/EG – Betreffende machines // Richtlijn 2009/104/EG – Betreffende minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats.

Terug naar Kennisbank Documentatie