Welke documentatie is geschikt om productieprocessen te optimaliseren?

Vele bedrijven hebben nog voldoende ruimte om hun productieprocessen verder te optimaliseren.

In zulke situaties kunnen werkinstructies en opleidingsmateriaal hun nut bewijzen. Als het om productieprocessen gaat, is de gebruikshandleiding van de betreffende machines meestal niet toereikend voor de dagelijkse werkzaamheden op de werkvloer. En dat is ook niet zo vreemd. De door de fabrikant meegeleverde gebruikshandleiding focust zich namelijk op het veilig kunnen bedienen en onderhouden van de betreffende machines, maar absoluut niet de machine-overstijgende productieprocessen. Met andere woorden, dan komen werkinstructies en opleidingsmateriaal in beeld. Deze vormen van documentatie zijn bij uitstek geschikt om productieprocessen te optimaliseren, door productie-, kwaliteits- of veiligheidsproblemen aan te pakken.

Werkinstructies en opleidingsmateriaal kunnen verschillende uitgangspunten hebben. Zo kunnen ze specifiek gericht zijn op het aanpakken van hardnekkige productie- en kwaliteitsproblemen, maar ook zeer kritische en niet-alledaagse werkzaamheden. Verder kunnen ze ook specifiek gericht zijn op het doorvoeren van de beste manier van werken; in de vorm van een uniforme, efficiënte en effectieve werkmethode voor iedereen. Als laatste kunnen ze specifiek gericht zijn op het uitbouwen van kennis en vaardigheden van uw personeel; dan staan inhoudelijke verdiepingen van technieken en processen centraal. In al deze gevallen kunnen werkinstructies en opleidingsmateriaal een bijdrage leveren aan het optimaliseren van de productieprocessen binnen bedrijven.

Terug naar Kennisbank Documentatie