Welk performance level (PLr) moet de machine hebben?

Het performance level is afhankelijk van het gevaar dat door de veiligheidsfunctie beveiligd moet worden.

Volgens geharmoniseerde norm NEN-EN-ISO 13849-1:2016 dienen de veiligheidsfuncties van een machine aan een bepaalde klasse (PLr) te voldoen. Het performance level van zo’n veiligheidsfunctie wordt bepaald op basis van de grootte van het gevaar dat door de betreffende veiligheidsfunctie beveiligd moet worden. Aangezien er in een machine allerlei verschillende gevaren kunnen optreden, kan er niet eenvoudigweg een performance level voor een gehele machine bepaald worden. Dat betekent dat er per gevaar (lees: per gevaarlijk machinedeel) dat beveiligd moet worden een performance level bepaald moet worden. Het kan dus zo zijn dat twee verschillende machinedelen, doordat ze een verschillende gevaarzetting hebben, uiteindelijk een veiligheidscircuit met een verschillend performance level hebben. Het is dus heel goed mogelijk dat het uiteindelijke veiligheidscircuit (deurschakelaar, safety PLC en veiligheidsrelais), ondanks dat de gevaren zich achter dezelfde beweegbare afscherming met deurschakelaar bevinden, een verschillend performance level vereist.

In het verlengde van bovenstaande uitgangspunten zal het veiligheidscircuit van een gevaarlijke beweging die blijvend letsel kan veroorzaken waarschijnlijk uitgevoerd moeten worden met PL d, terwijl het veiligheidscircuit van een gevaarlijke beweging die een herstelbare verwonding zou kunnen veroorzaken waarschijnlijk uitgevoerd mag worden met PL b. Uit praktische overwegingen mag er voor gekozen worden om deze veiligheidscircuits allemaal met hetzelfde performance level uit te voeren. Echter, deze veiligheidscircuits moeten dan wel minimaal gelijk zijn aan het hoogste performance level dat voor de afzonderlijke machinedelen geldt.

Bron: NEN-EN-ISO 13849-1:2016 – Veiligheid van machines – Veiligheidsgerelateerde delen van besturingssystemen – Deel 1: Algemene beginselen voor het ontwerp

Terug naar Kennisbank Risicobeoordelingen