Wat is het nut van veiligheidsinstructies op de werkvloer?

Ieder bedrijf moet zorgdragen voor een veilige en gezonde werkomgeving waar geen incidenten voorkomen.

In zulke situaties kunnen veiligheidsinstructies hun nut bewijzen. Je kunt tal van veiligheidsverhogende maatregelen nemen, maar dat is soms niet afdoende. Je moet uw personeel daarnaast ook voortdurend blijven wijzen op alle mogelijke gevaren op de werkvloer. Vergeet daarbij ook vooral niet de gevaren die schuilen achter werkzaamheden die langzamerhand steeds meer op de automatische piloot uitgevoerd worden. Het risico bestaat dan dat uw personeel bedrijfsblind wordt voor de aanwezige gevaren. Dat overkomt niet alleen startende medewerkers, maar ook de meest ervaren medewerkers. Iedereen moet zich daar bewust van zijn, en blijven. Veiligheidsinstructies kunnen uw personeel stimuleren op een veilige manier te werken en uw personeel bewust(er) maken van de aanwezige gevaren op de werkvloer. Zeker voor productiebedrijven waar met machines en/of gevaarlijke stoffen gewerkt wordt is dat van essentieel belang. Veiligheidsinstructies kunnen op die manier een belangrijke bijdrage leveren aan de veiligheid op de werkvloer, maar ook het nadrukkelijk attent blijven op onveilige werksituaties en het signaleren daarvan.

Terug naar Kennisbank Werkinstructies