Wat is een (voltooide) machine?

In de Machinerichtlijn (Artikel 2, Punt a) wordt een (voltooide) machine als volgt gedefinieerd:

  • Een samenstel, voorzien van of bestemd om te worden voorzien van een aandrijfsysteem – maar niet op basis van rechtstreeks gebruikte menselijke of dierlijke spierkracht –, van onderling verbonden onderdelen of componenten waarvan er tenminste één kan bewegen, en die samengevoegd worden voor een bepaalde toepassing.

Maar ook de volgende uitzonderingen worden door de Machinerichtlijn beschouwd als een (voltooide) machine:

  • Een samenstel zoals hierboven omschreven waaraan slechts de componenten voor de montage op de plaats van gebruik of voor de aansluiting op kracht- of aandrijfbronnen ontbreken.
  • Samenstellen van machines (en/of niet-voltooide machines) die zodanig opgesteld zijn en bestuurd worden dat zij als één geheel functioneren.
  • Hijs- en hefmiddelen die uitsluitend worden aangedreven met menselijke kracht.
  • Een verwisselbaar uitrustingsstuk dat na inbedrijfstelling van een machine of tractor door de bediener zelf hieraan gekoppeld wordt om deze een andere of bijkomende functie te geven. Dit geldt alleen wanneer het uitrustingsstuk geen gereedschap is.

Let op dat de bovenstaande lijst van uitzonderingen niet volledig is.

Voorbeelden van (voltooide) machines zijn:

  • Een verpakkingslijn.
  • Een luchtpomp voor in de tuinvijver.
  • Een handtakel voor het hijsen van goederen.

Controleer altijd met behulp van Artikel 1 (lijst van uitzonderingen) en Artikel 2 (volledige definitie van het begrip machine) of de betreffende machine onder de Machinerichtlijn valt.

Bron: Richtlijn 2006/42/EG – Artikel 2 – Definities – Punt A – Machine // Gids voor de toepassing van Machinerichtlijn 2006/42/EG – 2de uitgave – juni 2010

Terug naar Kennisbank Definities