Wat is een samenstel van machines?

In de Machinerichtlijn (Artikel 2, Punt A) wordt een samenstel van machines als volgt gedefinieerd:

  • Een samenstel van machines en/of niet voltooide machines die zodanig zijn opgesteld en worden bediend dat zij als één geheel functioneren.

Een groep machines die op elkaar zijn aangesloten, maar onafhankelijk van elkaar werken, wordt niet beschouwd als een samenstel van machines. Dit is bijvoorbeeld de situatie waarbij de door een machine gemaakte producten via een aparte transportband worden doorgevoerd naar een verpakkingsmachine.

Voorbeelden van een samenstel van machines zijn:

  • Een complete productielijn.
  • Een verpakkingsmachine met daarin een etiketteermachine.

Controleer altijd met behulp van Artikel 1 (lijst van uitzonderingen) en Artikel 2 (volledige definitie van het begrip machine) of de betreffende machine onder de Machinerichtlijn valt.

Bron: Richtlijn 2006/42/EG – Artikel 2 – Definities – Punt A – Machine // Gids voor de toepassing van Machinerichtlijn 2006/42/EG – 2de uitgave – juni 2010

Terug naar Kennisbank Definities