Wat is een niet-voltooide machine?

In de Machinerichtlijn (Artikel 2, Punt g) wordt een niet-voltooide machine als volgt gedefinieerd:

  • Een samenstel van onderling verbonden onderdelen of componenten dat bijna een machine vormt, maar dat niet zelfstandig een bepaalde toepassing kan uitvoeren. Een aandrijfsysteem is een niet voltooide machine. Een niet voltooide machine is slechts bedoeld om te worden ingebouwd in of te worden samengebouwd met een of meer andere machines of andere niet voltooide machine(s) of uitrusting, tot een machine waarop de Machinerichtlijn van toepassing is.

Een niet-voltooide machine moet eerst worden afgebouwd tot een (voltooide) machine die een bepaalde toepassing kan uitvoeren. Indien de afbouw alleen nog de montage van een aandrijfsysteem en/of beveiligingsinrichtingen betreft, is dit geen reden om van een niet-voltooide machine te spreken.

Voorbeelden van niet-voltooide machines zijn:

  • Een aandrijfsysteem.
  • Een machine zonder aandrijving, waarbij de fabrikant het type aandrijving niet gespecificeerd heeft.

In dat laatste geval kan en zal de fabrikant in de risicobeoordeling geen rekening hebben gehouden met mogelijke gevaren die voorkomen uit de toepassing van een bepaald type aandrijfsysteem.

Controleer altijd met behulp van Artikel 1 (lijst van uitzonderingen) en Artikel 2 (volledige definitie van het begrip machine) of de betreffende machine onder de Machinerichtlijn valt.

Bron: Richtlijn 2006/42/EG – Artikel 2 – Definities – Punt G – Niet-voltooide machine // Gids voor de toepassing van Machinerichtlijn 2006/42/EG – 2de uitgave – juni 2010

Terug naar Kennisbank Definities