Wat is CE-markering?

De CE-markering op een machine geeft aan dat de machine in overeenstemming is met de Machinerichtlijn.

Voordat een fabrikant de CE-markering op zijn machine mag aanbrengen moet deze de volgende verplichtingen vervuld hebben:

  • Het uitvoeren van een risicobeoordeling.
  • Het schrijven van een gebruiksaanwijzing.
  • Het samenstellen van een Technisch Dossier (TD).
  • Het opstellen van de EG-verklaring van Overeenstemming.
  • Het aanbrengen van de typeplaat met CE-markering.

De exacte vorm van de CE-markering is te vinden in Bijlage III van de Machinerichtlijn. Indien op een machine ook nog andere richtlijnen van toepassing zijn geeft de CE-markering ook de overeenstemming met deze andere richtlijnen (bijvoorbeeld EMC of ATEX) aan.

Bron: Richtlijn 2006/42/EG – Bijlage I – Essentiële veiligheids- en gezondheidseisen betreffende het ontwerp en de bouw van machines – § 1.7.3 – Markering op machines // Gids voor de toepassing van Machinerichtlijn 2006/42/EG – 2de uitgave – juni 2010

Terug naar Kennisbank CE-markering