Moet de Risicobeoordeling bij de machine meegeleverd worden?

De fabrikant hoeft de Risicobeoordeling niet bij de machine mee te leveren.

Volgens Artikel 5 van de Machinerichtlijn (Lid c en Lid e) is de fabrikant verplicht om de CE-handleiding en de EG-verklaring van Overeenstemming bij de machine mee te leveren zodra deze op de markt gebracht wordt en/of in bedrijf gesteld wordt, en meer niet. Dus het Technisch Dossier (TD) niet en ook de Risicobeoordeling niet.

Toch bestaat er vaak onduidelijkheid over datgene wat er bij de machine meegeleverd moet worden. Dat heeft te maken met het Technisch Dossier (TD) dat de fabrikant beschikbaar moet hebben. In Artikel 5 van de Machinerichtlijn (Lid b) wordt namelijk geëist dat de fabrikant een Technisch Dossier (TD) samenstelt, waarin onder andere de Risicobeoordeling en het tekeningenpakket opgenomen dienen te worden. Echter, er wordt niet geëist dat deze documenten bij de machine meegeleverd moeten worden; het moet alléén beschikbaar zijn. Het is zelfs ten zeerste af te raden om de Risicobeoordeling toch mee te leveren. Het inschatten van aanwezige gevaren en risico’s van deze gevaren is een subjectieve beoordeling, iets wat tot de nodige discussie met uw klant(en) leiden. Hierbij kan een patstelling ontstaan doordat u als fabrikant iets veilig vindt, maar uw klant daarentegen iets te onveilig. Probeer daar maar eens een uitweg in te vinden. Dus om nogmaals terug te komen op datgene wat er bij de machine meegeleverd moet worden. De fabrikant moet de CE-handleiding en de EG-verklaring van Overeenstemming meeleveren, maar niet het Technisch Dossier (TD) en de Risicobeoordeling.

Bron: Richtlijn 2006/42/EG – Artikel 5 – In handel brengen en in bedrijf stellen // Gids voor de toepassing van Machinerichtlijn 2006/42/EG – 2de uitgave – juni 2010

 

Terug naar Kennisbank Risicobeoordelingen