Mag ik alleen een digitale CE-handleiding leveren?

Een CE-handleiding mag heden ten dage zowel op papier als digitaal meegeleverd worden.

Echter, strikt genomen wordt de vorm waarin de CE-handleiding meegeleverd moet worden niet genoemd in de Machinerichtlijn. Hierbij is het algemeen geaccepteerd dat alle veiligheids- en gezondheidsgerelateerde aanwijzingen op papier verstrekt moeten worden. Achterliggende gedachte is dat niet 100% aangenomen mag worden dat de gebruiker in kwestie toegang heeft tot de middelen om in elektronische vorm verstrekte of op een website beschikbaar gestelde aanwijzingen te lezen. Desondanks wordt tegelijk gesteld, dat het heden ten dage nuttig is om de CE-handleiding zowel op papier als digitaal beschikbaar te stellen, omdat de elektronische vorm:

  • De gebruiker in staat stelt het elektronische bestand te printen als het papieren exemplaar er niet is.
  • Het gemakkelijker maakt om de CE-handleiding uit te breiden en te actualiseren als dit noodzakelijk is.

Bron: Richtlijn 2006/42/EG – Bijlage I – Essentiële veiligheids- en gezondheidseisen betreffende het ontwerp en de bouw van machines – § 1.7.4 – Gebruiksaanwijzing // Gids voor de toepassing van Machinerichtlijn 2006/42/EG – 2de uitgave – juni 2010

Terug naar Kennisbank Handleidingen