In welke landen is de Machinerichtlijn van toepassing?

De Machinerichtlijn is van toepassing in alle landen van de Europese Unie:

België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden.

Achterliggende grondslag is dat alle landen van de Europese Unie verplicht zijn een Europese richtlijn om te zetten naar nationale wetgeving. Dat geldt dus ook voor de Machinerichtlijn, officieel Richtlijn 2006/42/EG.

Daarnaast hebben onderstaande landen speciale afspraken gemaakt met de Europese Unie, zodat de Machinerichtlijn ook daar van toepassing is:

  • Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.
    • Deze landen vormen samen met de Europese Unie de Europese Economische Ruimte (EER).
  • Zwitserland.
    • Vastgelegd in een Mutual Recognition Agreement (MRA).
  • Turkije.
    • Vastgelegd in een Associatieovereenkomst.

Bron: Richtlijn 2006/42/EG – Bijlage I – Essentiële veiligheids- en gezondheidseisen betreffende het ontwerp en de bouw van machines – § 1.7.4 – Gebruiksaanwijzing // Gids voor de toepassing van Machinerichtlijn 2006/42/EG – 2de uitgave – juni 2010

Terug naar Kennisbank Richtlijnen