Moet er altijd een noodstopknop op een machine?

In basis moet elke machine voorzien zijn van één of meerdere noodstopknoppen.

Volgens de Machinerichtlijn dienen noodstopknoppen te worden toegepast om reële of dreigende gevaarlijke situaties af te wenden. Echter, op deze standaard regel gelden de volgende uitzonderingen, namelijk indien:

  • Een noodstopknop het risico niet vermindert.
    • Bijvoorbeeld omdat een machine niet sneller gestopt wordt dan dit het geval
      zou zijn bij een normale stopopdracht zonder aanvullende risico’s te veroorzaken.
  • Het een draagbare met de hand vastgehouden en/of met de hand geleide machines betreft.

Extra Noot ! Voor het leesgemak wordt gesproken over noodstopknoppen. Echter, de Machinerichtlijn gebruikt in de paragraaf over de noodstop de iets ruimere benamingen noodstopinrichtingen en noodstopvoorzieningen.

Indien een machine niet uitgerust is met een noodstopknop moet de normale stopknop:

  • Goed herkenbaar zijn.
  • Duidelijk zichtbaar zijn.
  • Meteen bereikbaar zijn.

Dat zijn belangrijke eisen, zodat de machine in een noodgeval wel zo snel mogelijk, met de normale stopknop, stopgezet kan worden.

Extra Noot ! Een noodstopknop is geen vervanging van veiligheidsmaatregelen zoals afschermingen en beveiligingsinrichtingen. Met een noodstopknop kan een bediener mogelijk voorkomen dat een gevaarlijke situatie tot een ongeval leidt of mogelijk letsel beperken. In geval van een storing aan de machine kan de schade mogelijk beperkt worden.

Bron: Richtlijn 2006/42/EG – Bijlage I – Essentiële veiligheids- en gezondheidseisen betreffende het ontwerp en de bouw van machines – § 1.2.4.3 – Noodstop // Gids voor de toepassing van Machinerichtlijn 2006/42/EG – 2de uitgave – juni 2010

Terug naar Kennisbank Veiligheid