Training Veilig Werken

Om uw personeel bewust te maken van veilig werken

Training Veilig Werken

  • Is uw personeel zich bewust van de gevaren in de productie?
  • Wat kan uw organisatie doen om een veilige werkomgeving te garanderen?
  • Hoe kan uw organisatie samen met uw personeel onveilige situaties aanpakken?

Dat zijn belangrijke vragen in onze training Veilig Werken.

Ieder bedrijf moet zorgdragen voor een goede, veilige en gezonde werkomgeving waar geen incidenten voorkomen. Zeker voor productiebedrijven geldt dan dat er de nodige veiligheids­verhogende maatregelen moet worden genomen. Maar dat is eenvoudiger gezegd dan gedaan. Er zijn nu eenmaal vele bedrijven waar zich gevaarlijke situaties kunnen voordoen omdat er met machines en/of schadelijke stoffen wordt gewerkt. Je kunt de nodige veiligheidsmaatregelen nemen, maar dat is niet afdoende. Je moet medewerkers dan ook wijzen op alle mogelijke gevaren. Iedereen moet zich daar bewust van zijn. De juiste houding en het juiste gedrag van alle medewerkers ten opzichte van veiligheid, het nadrukkelijk attent zijn op onveilige werksituaties en het signaleren daarvan is het uitgangspunt van onze training Veilig Werken.

Inhoud van de training Veilig Werken

ATG ontwikkelt de training Veilig Werken geheel op maat voor uw organisatie. De training zal erop gericht zijn uw personeel te stimuleren op een veilige manier te werken en uw personeel bewust(er) te maken van de aanwezige gevaren in de werkomgeving. Verder zal de training nadrukkelijk ingaan op datgene wat uw personeel van uw organisatie mag verwachten om veilig te kunnen werken en, omgekeerd, wat uw organisatie van uw personeel mag verwachten om veilig te kunnen werken. De arbeidsomstandigheden zijn uiteindelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid van uw organisatie en uw personeel. In dat kader bestaat de training Veilig Werken uit twee delen: een theorie- en praktijkgedeelte:

  • Tijdens het theoriegedeelte wordt het veiligheidsbeleid van uw organisatie gepresenteerd en worden de wettelijke achtergronden hiervan (zoals bijvoorbeeld de Arbowet) toegelicht. In het verlengde daarvan kunnen wij belangrijke veiligheids­thema’s belichten zoals het werken met gevaarlijke stoffen, het gebruik van interne transportmiddelen en het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
  • Tijdens het praktijkgedeelte wordt het veiligheidsbeleid van uw organisatie ge­koppeld aan incidenten die zijn voorgevallen onder uw personeel. Zo spiegelen wij de voorschriften voor het veilig werken binnen uw organisatie aan de werkelijke gedragingen van uw personeel. En dat niet om op uw personeel te vitten, maar om er gezamenlijk van te kunnen leren. Hierbij laten wij uw personeel vooral discussiëren over de incidenten en leggen wij de koppeling met uw veiligheidsbeleid en hun bewustwording.
Terug naar opleiding