Training Machinerichtlijn

Om uw kennis van de Machinerichtlijn te vergroten

Training Machinerichtlijn

 • Ontwerpt u machines?
 • Bouwt u machines? Of past u machines aan?
 • Koopt u machines in of beheert u een machinepark?

Dan is onze training Machinerichtlijn (richtlijn 2006/42/EG) zeker iets voor u!

Alle machines binnen de Europese Unie moeten voldoen aan de fundamentele veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van de Machinerichtlijn (2006/42/EG) en voorzien zijn van de CE-markering. Veel mensen vinden dit een lastige, theoretische kwestie. ATG helpt u van deze theorie uw dagelijkse praktijk te maken. In onze training Machinerichtlijn (2006/42/EG) leert u héél praktijkgericht:

 • Wat de inhoud en de eisen van de Machinerichtlijn zijn.
 • Wat is er voor nodig om de machine van CE-markering te voorzien.

Deelname

Inschrijven voor de training Machinerichtlijn kan via ons contactformulier.

 • De kosten voor deelname zijn € 275,- ex. BTW per persoon.
 • Er is uitgebreid tijd voor al uw vragen. De lunch is inbegrepen.
 • U ontvangt een Certificaat van Deelname voor de training Machinerichtlijn.

Inhoud van de training Machinerichtlijn

 • Training 1: Machinerichtlijn.
  • Achtergronden van de Machinerichtlijn.
  • Toepassingsgebied van de Machinerichtlijn.
  • Richtlijnen versus geharmoniseerde normen.
  • Risicobeoordeling in het kader van de Machinerichtlijn.
  • EG-verklaring van overeenstemming betreffende machines.
  • Inbouwverklaring betreffende niet-voltooide machines.
  • Technisch Dossier (TD), gebruikers- en montagehandleiding.
 • Training 2: Aanpak tot CE-markering.
  • Hoe moet een Risicobeoordeling uitgevoerd worden?
  • Hoe moeten gevaarlijke situaties uitgewerkt worden?
  • Hoe moeten risico’s van gevaarlijke situaties ingeschat worden?
  • Hoe moeten performance levels van veiligheidsfuncties bepaald worden?
  • Hoe moet een EG-verklaring of Inbouwverklaring opgesteld worden?
  • Hoe moet een Technisch Dossier (TD) opgesteld worden?
  • Hoe moet een gebruikers- of montagehandleiding opgesteld worden?
 • Training 3: Vraag en discussie van veiligheidsvraagstukken.
  • Het uitvoeren van de Risicobeoordeling leidt vaak tot veel discussie en vragen. De deelnemers worden dan ook uitgenodigd om situaties uit hun eigen dagelijkse praktijk in te brengen. In dit trainingsdeel kan ATG u bijstaan met de ins-en-outs daarvan.

Wie hebben belang bij onze training Machinerichtlijn?

 • Machinebouwers.
  • Wat is de impact van de Machinerichtlijn op het machineontwerp?
 • Inkopers van machines.
  • Wat kun je eisen van de verkoper van de machine als je een machine koopt?
  • Wat zijn de consequenties als je een machine koopt van een buitenlands bedrijf?
  • Hoe kun je bepalen dat de nieuw geleverde machine voldoet aan de Machinerichtlijn?
 • Verkopers van machines.
  • Hoe kun je een project vooraf goed begroten? De kosten van machineveiligheid en CE-markering kunnen namelijk een groot gedeelte van de verkoopprijs van een machine bedragen. Dat kan flink uit de hand lopen. Inzicht hierin is dus essentieel.
  • Mag je een machine zonder CE-markering leveren omdat dit de nodige kosten bespaart? Mag je zo’n machine leveren als de klant deze besparing wenst?
  • Wat zijn de consequenties als je een machine verkoopt aan een buitenlands bedrijf?
 • Technische Dienst / Beheerders van machineparken.
  • Hoe kun je bepalen wanneer een aanpassing aan een machine gevolg heeft voor de CE-markering? Aanpassingen aan machines kunnen meteen gevolg hebben voor de CE-markering.
Terug naar opleiding