Quick starts

Om direct inzetbaar te zijn

Snel inzetbaar

Wilt u startende operators en tijdelijke krachten snel kunnen inzetten?

ATG ontwikkelt voor uw machine en apparatuur handige quick starts. Hierin staan de eerste kennis en vaardigheden die nodig zijn om eenvoudige taken aan uw machine en apparatuur uit te voeren zonder dat de productie gevaar loopt.

Instructieblad of interactieve applicaties

Quick starts kennen verschillende uitvoeringsvormen. Het kunnen losse instructiebladen zijn, maar ook interactieve opleidingsapplicaties op uw netwerk. Kenmerkend voor quick starts is de korte en bondige manier van uitleggen in combinatie met het veelvuldige gebruik van beeldmateriaal. Quick start hebben bewust (nog) geen diepgang. Dat komt in een later stadium.

Terug naar opleiding