Opleidingsmateriaal

Om het kennisniveau van uw personeel te vergroten

Kennis en vaardigheden verbeteren

Het opleidingsmateriaal van ATG kan het kennisniveau flink verbeteren.

ATG heeft de technische en onderwijskundige kennis in huis om opleidingsmateriaal te ont­wikkelen die de kennis en vaardigheden van uw personeel verder uitbouwen. Inhoudelijke verdiepingen staan hierbij centraal, zoals een uitgebreide beschrijving van de technieken en processen, en kenmerken van de verwerkte producten. Ook wordt nadrukkelijk stilgestaan bij de achterliggende vraag waarom nu juist voor deze technieken en processen gekozen is. Om een diepgaand begrip van de technieken en processen te bevorderen, worden in het opleidingsmateriaal van ATG veelvuldig foto’s, illustraties, video’s en animaties toegepast.

Modulair opgezet opleidingsmateriaal

Het opleidingsmateriaal van ATG wordt modulair opgebouwd en op maat ontwikkeld.

Achterliggende doelstellingen van het opleidingsmateriaal zijn de kennis en vaardigheden van uw personeel verder uitbouwen, maar dan wel zo dat het gestructureerd en gemotiveerd aangepakt wordt en aansluit bij het huidige kennisniveau en de dagelijkse werkpraktijk van uw personeel. Ook stemmen wij ons opleidingsmateriaal af op de verschillende doelgroepen binnen uw organisatie. Om deze reden is het opleidingsmateriaal van ATG modulair opgebouwd.

Kenmerkend hierin is de gefaseerde opbouw van het opleidingsmateriaal. Eerst komen de basiskwalificaties aan de orde; daarna pas de diepgaandere materie. In het begin van een opleidingstraject moet het opleidingsmateriaal eenvoudig worden aangeboden; in overzichtelijke stappen. Gaandeweg het opleidingstraject mag men reeds de nodige basiskwalificaties verwachten, waardoor het opleidingsmateriaal de ‘diepte’ in kan, maar tegelijk ook in grotere (lees: minder gedetailleerde) stappen kan worden aangeboden. Aan het einde van een opleidingstraject mag men gedegen kwalificaties verwachten, waardoor het opleidingsmateriaal op expertniveau kan, en voor de motivatie moet, worden aangeboden. Kenmerkend is verder ook de thematische opbouw van het opleidings­materiaal. De benodigde kennis en vaardigheden worden uitgewerkt langs zoveel mogelijk op zichzelf staande thema’s die een goede afspiegeling zijn van de taken en verantwoordelijkheden uit de dagelijkse werkpraktijk aan de machines en apparatuur.

Net als bij werkinstructies kan ook het opleidingsmateriaal van ATG aangegrepen worden om hardnekkige productie- en kwaliteitsproblemen, maar ook zeer kritische en niet-alledaagse werkzaamheden, aan te pakken. Door de achterliggende oorzaken en gevolgen nauwkeurig te analyseren, kan het opleidingsmateriaal erin bijdragen uw productieprocessen te optimaliseren en veelvoorkomende productiefouten te voorkomen.

Terug naar opleiding