Risicobeoordeling

Onze Risicobeoordeling voor uw machine

Uitvoeren van Risicobeoordeling

ATG voert Risicobeoordelingen uit in het kader van de Machinerichtlijn (2006/42/EG).

Als u een machine ontwikkeld heeft, moet uw machine binnen de Europese Unie voldoen aan de fundamentele veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van de Machinerichtlijn (2006/42/EG). Deze voorschriften gelden voor alle nieuwe machines die binnen de Europese Unie worden verkocht of in werking worden gesteld. In de Machinerichtlijn (2006/42/EG) is een minimum veiligheidsniveau voor machines vastgelegd. Om dit veiligheidsniveau te waarborgen moeten alle machines voorzien zijn van de CE-markering.

ATG ondersteunt u graag bij de CE-markering waarbij het uitvoeren van de Risicobeoordeling in het kader van de Machinerichtlijn (2006/42/EG) een verplicht onderdeel is. Onze technisch adviseurs identificeren systematisch de aanwezige gevaren, schatten de risico’s hiervan in en stellen oplossingen voor om deze risico’s weg te nemen of tot een acceptabel niveau te reduceren. Hiervan ontvangt u van ons een uitgebreide rapportage. Alvorens u de CE-markering mag aanbrengen op uw machine dient zo’n beoordeling uitgevoerd te zijn. Machines moeten namelijk kunnen worden gebruikt, afgesteld en onderhouden zonder dat dit gevaar oplevert onder de door de fabrikant vastgestelde omstandigheden.

Zoals gezegd, onze technisch adviseurs ondersteunen u graag. Onze uitgebreide kennis van de normen en richtlijnen, waaronder de Machinerichtlijn (2006/42/EG), kunnen daarbij zeker van pas komen. Neem gerust contact met ATG op voor een vrijblijvend gesprek.

Terug naar CE-markering