Risico-inventarisatie

Onze Risico-Inventarisatie & -Evaluatie voor uw machinepark

Uitvoeren van Risico-Inventarisatie & -Evaluatie

ATG voert Risico-Inventarisatie & -Evaluaties (RI&E’s) uit in het kader van de Arbeidsmiddelenrichtlijn (2009/104/EG).

Als u een machinepark beheert, moet uw machinepark volgens Arbeidsmiddelenrichtlijn (2009/104/EG) zo ingericht zijn, dat uw bedienings- en onderhoudspersoneel hun werkzaamheden op veilige wijze kunnen uitvoeren. Het machinepark moet, naast de veiligheid van de afzonderlijke machines, ook voldoen aan de fundamentele veiligheids- en gezondheidsvoorschriften. In de Arbeidsmiddelenrichtlijn (2009/104/EG) is een minimum veiligheidsniveau voor alle arbeidsmiddelen vastgelegd, waaronder ook uw machines. Om dit veiligheidsniveau te waarborgen moeten alle machines periodiek geïnventariseerd en geëvalueerd worden op de aanwezige risico’s.

ATG ondersteunt u graag bij het uitvoeren van de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E’s) in het kader van de Arbeidsmiddelenrichtlijn (2009/104/EG). Onze technisch adviseurs identificeren systematisch de aanwezige gevaren, schatten de risico’s hiervan in en stellen oplossingen voor om deze risico’s weg te nemen of tot een acceptabel niveau te reduceren. Hiervan ontvangt u van ons een uitgebreide rapportage. In deze rapportage adviseert ATG u op concrete wijze welke veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen om uw machinepark veilig te houden. Tevens adviseert ATG welke technische aanpassingen genomen zouden moeten worden om uw machinepark weer helemaal up-to-date te maken. Met andere woorden, conform de laatste normen en de laatste stand der techniek.

Zoals gezegd, onze technisch adviseurs ondersteunen u graag. Onze uitgebreide kennis van de normen en richtlijnen, waaronder de Arbeidsmiddelenrichtlijn (2009/104/EG), kunnen daarbij zeker van pas komen. Neem gerust contact met ATG op voor een vrijblijvend gesprek.

Terug naar CE-markering