Lock-Out / Tag-Out

Onze Lock-Out / Tag-Out procedures voor uw machinepark

Lock-Out / Tag-Out (LOTO)

Tijdens onderhoudswerkzaamheden kunnen zich gevaarlijke situaties voordoen.

Ook al zijn deze onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk, u wilt toch graag dat uw onderhoudspersoneel in dezelfde conditie naar huis gaat als uw onderhoudspersoneel die dag binnenkwam. Dan komt LOTO in beeld. LOTO verwijst naar een veiligheidsbeleid met veiligheids­procedures waarbij onderhoudswerkzaamheden zoveel mogelijk bij stilstaande en uitgeschakelde machines plaatsvinden. Dat doen we door machines voorafgaande aan onderhoudswerkzaamheden te ‘locken’ en te ‘taggen’.

Met een goed LOTO-beleid kunnen we afdwingen, dat uw onderhoudspersoneel niet wordt blootgesteld aan gevaarlijke situaties die zouden kunnen ontstaan bij het onverwacht vrijkomen van energie. U wilt er toch niet aan denken dat uw onderhoudspersoneel een elektrische schok kan krijgen tijdens onderhoudswerkzaamheden. Of dat uw onderhoudspersoneel te maken kan krijgen met plotselinge mechanische, pneumatische of hydraulische bewegingen, of gevaarlijke gassen en vloeistoffen. Met andere woorden, het gaat om het veiligheidsbeleid met de veiligheidsprocedures waarmee we garanderen dat machines onmogelijk kunnen starten en ook geen enkele energie meer kunnen vrijgeven.

Lock-Out / Tag-Out (LOTO) beleid en procedures

ATG ontwikkelt uw LOTO-beleid met de bijbehorende procedures.

Dat vereist een gestructureerde aanpak. Allereerst is het noodzakelijk een goed beeld van uw organisatie te krijgen. Wat komt er bij uw organisatie kijken als we het over LOTO hebben? Zo identificeren onze technisch adviseurs alle gevaarlijke energie­bronnen binnen uw organisatie, de benodigde onderhoudswerkzaamheden (schoonmaken, omstellen naar een ander product, repareren van defecte onderdelen, afstellen van gerepa­reerde onderdelen, enzovoorts), de medewerkers die direct en indirect betrokken zijn bij dergelijke onderhoudswerkzaamheden, en als laatste ook de beschikbare mogelijkheden om onderhoudswerkzaamheden zo in te richten dat ze ‘ge-lock-t’ en ‘ge-tag-t’ kunnen  worden.

Zodra we inzicht hebben in bovenstaande zaken, zijn onze technisch adviseurs in staat uw LOTO-beleid op te stellen. Hoe wilt u het LOTO-beleid organisatorisch inrichten? Wie wordt verantwoordelijk voor het LOTO-beleid? Wie is geautoriseerd LOTO-procedures uit te voeren? En wie niet? Wie beheert de Lock-Out en Tag-Out middelen? Wie geeft de werkvergunningen voor de onderhoudswerkzaamheden uit? En niet onbelangrijk, hoe wilt u LOTO-procedures afstemmen met de onderhoudswerkzaamheden van buitenfirma’s?

Zodra uw LOTO-beleid vorm heeft gekregen, komen tenslotte de LOTO-procedures aan de orde. Dat zijn de veiligheidsprocedures die voorafgaande aan de onderhoudswerkzaamheden genomen moeten worden om de betref­fende machines daadwerkelijk van alle energiebronnen te isoleren. In onze LOTO-procedures vindt u heel overzichtelijk wie de procedure mag uitvoeren, om welke machine het gaat, met welke energiebronnen deze machine te maken heeft, welke de Lock-Out en Tag-Out middelen gebruikt moeten worden en welke stappen doorlopen moeten worden om de machine te isoleren van alle energiebronnen.

Terug naar CE-markering