CE-quick scan

Snel duidelijkheid over uw CE-vragen

Belangrijke CE-vragen

Wilt u snel kunnen sparren over enkele belangrijke CE-vragen?

Dan komen onze technisch adviseurs graag bij u langs voor een eerste CE-quick scan. De scan kan gezien worden als de eerste, verkennende fase van de verplichte Risicobeoordeling. Tijdens het ontwerpen van machines of aanpassen van productielijnen worden engineers vaak geconfronteerd met veel vragen en onduidelijkheden met betrekking tot de CE-markering. Vragen die bij veel engineers leven zijn onder andere:

  • Moet de machine CE-markering krijgen?
  • Moet er een Notified Body ingeschakeld worden?
  • Welke normen en richtlijnen zijn er van toepassing?
  • Moet een los gebouwd deel van de machine ook CE-markering krijgen?
  • Moet de hele productielijn ook CE-markering krijgen (naast de losse machines)?
  • Moet de machine een nieuwe CE-markering hebben als de machine aangepast is?

Om onzekerheden weg te nemen heeft ATG de CE-quick scan ontwikkeld. Tijdens de CE-quick scan wordt gekeken aan welke normen en richtlijnen uw machine of productielijn moet voldoen en welke stappen vervolgens ondernomen moeten worden om de machine of productielijn aan deze normen en richtlijnen te laten voldoen.

 

 

Terug naar CE-markering