CE-markering

Uw machine voorzien van CE-markering

Ondersteuning bij CE-markering

Wilt u uw machine van de CE-markering voorzien?

Onze technisch adviseurs ondersteunen u graag bij alle CE-aangelegenheden die doorlopen moeten worden voor de CE-markering van uw machine. ATG kan u veel werk besparen door het gehele traject van CE-markering voor haar rekening te nemen. De volgende werkzaamheden worden dan door ons uitgevoerd:

  • Het toetsen van het machineontwerp aan de normen en richtlijnen.
  • Het uitvoeren van de Risicobeoordeling in zowel ontwerp- als montagefase.
  • Het schrijven van de handleiding (ook wel: gebruiksaanwijzing) van de machine.
  • Het opstellen van de “EG-verklaring van Overeenstemming betreffende Machines” (II1.A verklaring) of de “Inbouwverklaring betreffende Niet-Voltooide Machines” (II1.B verklaring).
  • Het samenstellen van het Technisch Dossier (TD) van de machine.
  • Het vertalen van de handleiding van de machine in de taal van de gebruiker.

In het gehele traject van de CE-markering van uw machine zal ATG machineontwerpers en -bouwers met raad en daad bijstaan. Onze uitgebreide kennis van de normen en richtlijnen, waaronder de Machinerichtlijn (2006/42/EG), kunnen daarbij zeker van pas komen. Neem gerust contact met ATG op voor een vrijblijvend gesprek.

Terug naar CE-markering