CE-markering en machineveiligheid

ATG geeft hulp en advies op het gebied van CE-markering en machineveiligheid.

Alle machines binnen de Europese Unie moeten voldoen aan de fundamentele veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van de Machinerichtlijn (2006/42/EG). Deze voorschriften gelden voor alle nieuwe machines die binnen de Europese Unie worden verkocht of in werking worden gesteld. Maar ook voor bestaande machines en machineparken bestaan zogenaamde minimale veiligheids- en gezondheidsvoorschriften. Deze vallen echter onder de Arbeidsmiddelenrichtlijn (2009/104/EG). Onze technisch adviseurs helpen u graag verder.